Hager Univers N HS

Maxi­ma­le vrij­heid in ener­gie­dis­tri­bu­tie tot en met 1600 A. Uni­vers N HS maakt ener­gie­verdeling voor laag­span­ning in uti­li­teits­pro­jec­ten nog mak­ke­lij­ker en vei­li­ger. Dat geldt zo­wel voor onze hoofdverdelers als on­der­ver­de­lers. Be­lang­rijk, want ho­ge­re stro­men vra­gen om nog strik­te­re ei­sen aan vei­lig­heid.

Hager Univers N HS energieverdeling

Energiedistributie tot en met 1600 A voor utiliteitsbouw. Ener­gie­verdeling is de ba­sis van elk ge­bouw. Hoofd­ver­de­lers, on­der­ver­de­lers en scha­kel- en verdeelin­rich­ting moe­ten daar­om ro­buust, be­trouw­baar en vei­lig zijn. Net zo be­lang­rijk? In­stal­la­tie­ge­mak. De Uni­vers N HS kent tal­rij­ke mon­ta­ge­voor­de­len waar­door je een­vou­dig het meest pas­sen­de ver­deel­sys­teem voor jouw pro­ject bouwt. Tot en met liefst 1600 A. An­de­re voor­de­len van dit ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem? Het le­vert op­ti­ma­le pres­ta­ties en is ener­gie­zui­nig.

Voordelen Hager Univers

  • Een IP41- of IP 54-behuizing met een breedte van 350 tot 1600 mm
  • Modulair systeem met enorm veel mogelijkheden – meer dan 200 bouwgroepen
  • Zes systeemvelden zijn onbeperkt aan elkaar te koppelen
  • Aard- en nulrail zijn draaibaar in de meest optimale aansluitpositie voor extra aansluitgemak
  • Inbouwsysteem met bouwvorm 1: alle onderdelen aanrakingsveilig achter een afdekplaat
  • De afdekplaten zijn voorbereid op ingebouwde componenten en leverbaar in afwijkende maten en kleuren
  • Beproefd ontwerp volgens NEN-EN-IEC 61439

Zakenpartners AVO Verdelerbouw