Hager Univers N HS

Maxi­ma­le vrij­heid in ener­gie­dis­tri­bu­tie tot en met 1600 A. Uni­vers N HS maakt ener­gie­verdeling voor laag­span­ning in uti­li­teits­pro­jec­ten nog mak­ke­lij­ker en vei­li­ger. Dat geldt zo­wel voor onze hoofdverdelers als on­der­ver­de­lers. Be­lang­rijk, want ho­ge­re stro­men vra­gen om nog strik­te­re ei­sen aan vei­lig­heid.

Hager Univers N HS energieverdeling

Energiedistributie tot en met 1600 A voor utiliteitsbouw. Ener­gie­verdeling is de ba­sis van elk ge­bouw. Hoofd­ver­de­lers, on­der­ver­de­lers en scha­kel- en verdeelin­rich­ting moe­ten daar­om ro­buust, be­trouw­baar en vei­lig zijn. Net zo be­lang­rijk? In­stal­la­tie­ge­mak. De Uni­vers N HS kent tal­rij­ke mon­ta­ge­voor­de­len waar­door je een­vou­dig het meest pas­sen­de ver­deel­sys­teem voor jouw pro­ject bouwt. Tot en met liefst 1600 A. An­de­re voor­de­len van dit ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem? Het le­vert op­ti­ma­le pres­ta­ties en is ener­gie­zui­nig.

Voordelen Hager Univers

  • Een IP41- of IP 54-behuizing met een breedte van 350 tot 1600 mm
  • Modulair systeem met enorm veel mogelijkheden – meer dan 200 bouwgroepen
  • Zes systeemvelden zijn onbeperkt aan elkaar te koppelen
  • Aard- en nulrail zijn draaibaar in de meest optimale aansluitpositie voor extra aansluitgemak
  • Inbouwsysteem met bouwvorm 1: alle onderdelen aanrakingsveilig achter een afdekplaat
  • De afdekplaten zijn voorbereid op ingebouwde componenten en leverbaar in afwijkende maten en kleuren
  • Beproefd ontwerp volgens NEN-EN-IEC 61439

Hager Paneelbouwpartner

AVO Verdelerbouw is een Hager Paneelbouwpartner en is gecertificeerde expert in het ontwerpen en assembleren van een compleet verdeelsysteem van een elektrische installatie in woningen of utiliteitsgebouwen. AVO Verdelerbouw levert diverse Hager verdeelkasten.

Zakenpartners AVO Verdelerbouw