Hager Vision

Groe­pen­kast Hager Vision: volop monta­ge­gemak

Het zijn de kleine details die ertoe doen. Of het nu gaat om instal­la­tie­gemak, hoog­staande kwali­teit of slim design. De Vision-groe­pen­ver­deler maakt het verschil.

Een duur­zame, robuuste groe­pen­kast die gemaakt is voor gemak­ke­lijke en snelle montage. Geen onno­dige hande­lingen, mini­maal schroeven en direct aan de slag:

  • ruim buisvoerinstuk;
  • onverliesbare schroeven;
  • stapelbare buishouder;
  • efficiënt aardblok;
  • flexibele groepencodering;
  • slimme behuizing.

Groe­pen­kast nodig?

Vision is het resul­taat van tien­tallen jaren erva­ring en exper­tise. En, Hager blijft de groe­pen­kast opti­ma­li­seren. Met het grote aanbod acces­soires stem je Vision precies af op jouw wensen. Of het nu gaat om nieuw­bouw of reno­vatie.

AVO Verdelerbouw helpt bij het optimaliseren van deze groepenkast zodat deze geschikt is voor PV installaties en Laadpalen.

Zakenpartners AVO Verdelerbouw